Kommunikasjonsløsninger for hørselshemmede

COMMidt audio utvikler kommunikasjonsløsninger som er designet for å gjøre hverdagen enklere for hørselshemmede.