Ofte stilte spørsmål

 • Maestro/Liberto/Allegro slår seg ikke på!
  • Lad batteriet
    
 • Maestro/Liberto vil ikke lades opp! 
  • Forsikre deg om at Maestro/Liberto er plassert riktig i Audiostreameren under lading.
  • Sjekk at strømforsyningen sitter skikkelig i Audiostreameren og at stikkontakten fungerer.
    
 • Audiostreamer slår seg ikke på!
  • Kontroller at pluggen til strømforsyningen sitter skikkelig i Audiostreamer og at stikkontakten fungerer.
    
 • Jeg hører spraking i Maestro!
  • For best mulig lydkvalitet må du ha Maestro innenfor rekkevidde til mobitelefonen, Liberto eller Audiostreameren.
  • Hvis du bruker hodesett, forsikre deg om at pluggen til hodesettet er skikkelig koblet til.
    
 • Jeg kan ikke høre noe i Maestro!
  • Øk lydstyrken på Maestro.
  • Sjekk at Maestro er paret sammen med mobiltelefonen/Audiostreameren/Liberto/Allegro eller annet Bluetooth-utstyr.
  • Hvis du bruker hodesett, forsikre deg om at pluggen til hodesettet er skikkelig koblet til.
  • Hvis du bruker høreapparat, forsikre deg om at slyngen ligger riktig rundt halsen og at høreapparatet står i T eller MT stilling.
    
 • Jeg har sammenkoblingsproblemer selv om mobiltelefonen sier noe annet!
  • Du kan ha slettet paringen fra mobiltelefonen. Se bruksanvisningen til Maestro eller Blues II.
    
 • Vil Maestro/Liberto/Audiostreamer fungere sammen med annet Bluetooth-utstyr?
  • Enhetene er konstruert for å kunne fungere sammen med alle Bluetooth-enheter. Det forutsetter at Bluetooth-enheten er kompatible med Bluetooth versjon 1.1, 1.2 eller 2.0 og som støtter et hodesett-, en handsfree-profil og/eller en A2DP-profil.
  • Bluetooth-enhetene må ha “0000” som passord.
    
 • Jeg kan ikke bruke stemmeaktivert oppringing!
  • Denne funksjonen er tilgjengelige hvis telefonen har støtte for dem. 
  • Se i telefonens brukerveiledning for mer informasjon.