Tilleggsutstyr

COMMidt´s Intelligent Bluetooth System er et veldig fleksibelt system. COMMidts produkter kan enkelt få flere funksjoner ved bruk av tilleggsutstyr.

Klikk her for å laste ned listen over tilleggsutstyr